Home

Hoe werken
wij?

Contact

Compliment & Klacht

Over ons

Tarieven

Vacatures

Zorgverlener

Huisartsenpost Drechtsteden

Compliment
Op de huisartsenpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag!
Klik
hier om uw compliment te geven.

Klacht
Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de huisartsenpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost.

Klacht indienen
Klik hier om een klachtenformulier in te vullen. Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contact-
gegevens gebruiken:

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 306
3300 AH Dordrecht
Telefoonnummer 078-2020043
E-mailadres
meldingen@haprhd.nl

De klachtenfunctionaris:
-
bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies.
- bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld.
- kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
- kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de
  bemiddeling  niet naar tevredenheid is verlopen.

Wij streven naar een snelle afhandeling van uw klacht, dat houdt in binnen 6 weken. Deze termijn mag met 4 weken verlengd worden.

Klachtenregeling & klachtenproces
Klik hier voor de klachtenregeling.
Een toelichting op het proces kunt u
hier inzien.

Machtiging
Om uw klacht goed te kunnen behandelen is het nodig om in uw dossier van de huisartsenpost te kijken. Vanwege privacy mogen we deze gegevens niet zonder toestemming van de patiënt inzien. Wij vragen u dan ook bij ons kenbaar te maken d.m.v. een machtiging of u daarvoor toestemming geeft. Ook moeten patiënten ouder dan 16 jaar toestemming geven als iemand anders namens hen klaagt. Dan is er een machtiging van vertegenwoordiging nodig met een kopie van een identiteitsbewijs van zowel patiënt als vertegenwoordiger. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Heeft het bemiddelingsgesprek naar uw oordeel onvoldoende resultaat heeft gehad, of u bent het niet eens met oordeel van de huisartsenpost, dan kunt u een uitspraak vragen over uw klacht bij de Geschilleninstantie de SKGE, waarbij de huisartsenpost is aangesloten. Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend.