Home

Informatie

Contact

Klachten /
Complimenten

Rechten van
de patiŽnt

Over ons

Tarieven

Vacatures

 

Personeel

Huisartsenpost Drechtsteden
 

Op de huisartsenpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag! U kunt hier uw compliment geven.

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de huisartsenpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Zij adviseert en zoekt samen met u naar een oplossing. Hoor en wederhoor is essentieel voor een goede klachtbemiddeling. De klachtenfunctionaris heeft bij de Huisartsenpost een onafhankelijke positie. Zij neemt zo snel mogelijk contact met u op. Het streven is om uw klacht binnen 6 weken af te handelen, of wanneer het onderzoek dat vraagt met 4 weken te verlengen naar 10 weken. Onze klachtenregeling is via deze link in te zien.
Een toelichting op het proces kunt u ďhierĒ inzien.

Hoe meldt u een klacht?
U kunt uw klacht indienen per mail, telefoon of schriftelijk indienen. U kunt uw klacht digitaal indienen via ons klachtenformulier.
U ontvangt dan binnen enkele minuten thuis een afschrift van uw klachtenformulier op het door opgegeven e-mailadres.

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden B.V.

t.a.v. de klachtenfunctionaris

Postbus 306

3300 AH DORDRECHT

Telefoonnummer 078-20 200 34

E-mailadres meldingen@haprhd.nl

Als het bemiddelingsgesprek naar uw oordeel onvoldoende resultaat heeft gehad, of u bent het niet eens met oordeel van de zorgaanbieder, dan kunt u een uitspraak vragen over uw klacht bij de Geschilleninstantie de SKGE waarbij de huisartsenpost is aangesloten.

Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018 5601 KA
EINDHOVEN