Home

Informatie

Contact

Klachten /
Complimenten

Rechten van
de patiŽnt

Over ons

Tarieven

Vacatures

 

Personeel

Huisartsenpost Drechtsteden
 

Klachtenregeling
De Huisartsenpost Drechtsteden probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks klachten of opmerkingen hebben over onze dienstverlening, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de functionaris klachtenbemiddeling.
Ons klachtreglement is via deze link in te zien.
Een toelichting op het proces kunt u inzien op ďdeze linkĒ.

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden
T.a.v. functionaris klachtenbemiddeling
Postbus 306
3300 AH Dordrecht

Klachtenformulier
U kunt u uw klacht ook digitaal indienen via ons klachtenformulier.
U krijgt dan binnen enkele minuten thuis een afschrift van uw klachtformulier op het door u opgegeven e-mailadres.

Klachtenbemiddeling
De klachtenbemiddelaar gaat met u na welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw klacht te doen. De klachtenbemiddelaar informeert en adviseert u over de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Desgewenst tracht zij uw klacht door bemiddeling op te lossen. De klachtenbemiddelaar heeft bij de huisartsenpost een onafhankelijke positie.

Alle bij de klachtenbemiddelaar ingediende klachten worden geregistreerd. Jaarlijks brengt de klachtenbemiddelaar verslag uit aan de directie en het bestuur van de huisartsenpost. Het verslag wordt ter kennis gebracht aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Zuid-Holland Zuid
Indien het bemiddelingsgesprek naar uw oordeel onvoldoende resultaat heeft gehad of heeft u redenen om rechtstreeks contact te willen met de stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Zuid-Holland Zuid, dan kunt u uw klacht schriftelijk rechtstreeks bij het secretariaat van deze organisatie kenbaar maken.
Het klachtreglement van de SKE is via deze link te raadplegen.

Secretariaat:
Schorpioenstraat 278
3067 KW Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2095934

Deze organisatie heeft tot taak:
- de schriftelijk ingediende klacht te onderzoeken;
- een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht;
- zo nodig aanbevelingen te doen.

De uitspraak van deze organisatie heeft geen juridische consequenties.

Complimenten
Indien u positieve feedback heeft horen wij dit graag.
U kunt dit kenbaar maken via dit formulier.